Materiały do produkcji ceramicznej i szklanej

W naszej ofercie dla przemysłu ceramicznego znajdują się surowce, gotowe masy, szkliwa, a także urządzenia.
Promujemy masy dla twardej i miękkiej porcelany, wyrobów kamionkowych, porcelitu , jak i porcelany technicznej oraz izolatorów elektrycznych w postaci granulatu z wież rozpyłowych lub w formie plastycznej. Posiadamy również gotowe szkliwa w postaci suchej. Naszą ofertę uzupełniają specjalnie przygotowane rodzaje gliny wykorzystywane w engobach i ceramice sanitarnej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.mota-sc.com
Nasze główne produkty to m.in.:
  • Gotowe masy ceramiczne do prasowania izostatycznego, formowania plastycznego i odlewania
  • Gotowe szkliwa
  • Kaolin
  • Gliny
  • Skalenie - sodowy, litowy i mieszane
  • Soda kalcynowana ciężka
  • Kwas borowy i inne borany
Część z naszych surowców znajduje również zastosowanie przy produkcji szkła.
Piece produkowane przez Cerinnov Group uzupełniają naszą ofertę dla branży ceramicznej. Są one oferowane w wymiarach i pojemnościach ściśle dostosowanych do potrzeb klientów. W naszej ofercie znajdują się piece tunelowe, rolkowe i komorowe różnych typów, projektowane i dostosowywane z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta.
Więcej informacji na temat pieców można znaleźć na stronie www.cerinnov-group.com
potter-1139047.jpg
Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png