Specyficzne usługi logistyczne

Aby móc dotrzeć z naszymi produktami na konkretne rynki i do docelowych klientów, tworzymy własne rozwiązania logistyczne. Jednocześnie zdobyta przez nas wiedza w tej dziedzinie pozwala nam oferować specjalne usługi logistyczne jako osobny produkt. Dzięki temu reagujemy na indywidualne wymagania naszych klientów oferując im ściśle dopasowane rozwiązania, wytyczając nowe ścieżki i umożliwiając nisko kosztowe dostawy towarów do wybranych lokalizacji.
Jesteśmy w stanie tworzyć łańcuchy dostaw w ramach systemu bezpieczeństwa pasz GMP+.
Oto kilka słów kluczowych opisujących świadczone przez nas usługi:
  • Tworzenie łańcuchów dostaw w celu dotarcia do określonych klientów
  • Operacje portowe - przeładunek, składowanie, dostawy do odbiorcy końcowego
  • Przeładunki towarów luz – big bag lub big bag - luz
  • Magazynowanie, tworzenie i obsługa operacyjna magazynów dedykowanych
  • Specjalizacja w logistyce suchych produktów masowych
  • Łańcuchy logistyczne zgodne ze standardem GMP+ zagwarantowania bezpieczeństwa pasz
fotolia_86988168_subscription_monthly_xl.jpg
Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png