Gliny

Gliny
Wydobywane w Portugalii, znane z wysokiej jakości i zawartości tlenku glinu dla przemysłu ceramicznego. W ofercie znajdują się również gliny rafinowane do ceramiki sanitarnej, izolatorów elektrycznych i innych zastosowań technicznych.
Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png