Gotowe masy ceramiczne

Gotowe masy ceramiczne

Oferta obejmuje gotowe masy ceramiczne dla ceramiki stołowej, ceramiki sanitarnej oraz izolatorów elektrycznych dla wszystkich zakresów temperatur wypału i technologii formowania - obróbka plastyczna, odlewanie, prasowanie izostatyczne.

Masy ceramiczne dostarczane są w postaci granulatów do prasowania izostatycznego lub przygotowania mas lejnych, mas plastycznych w wałkach lub plackach po prasach filtracyjnych oraz w postaci masy upłynnionej.
Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png