Kaoliny

Kaoliny

Wydobywane, przetwarzane i selektywnie mieszane kaolinów z różnych złóż w całej Portugalii pozwala na dostosowanie właściwości produktu w oparciu o mineralogię i morfologię, aby sprostać rosnącym wymaganiom branży ceramicznej - ceramiki sanitarnej, ceramiki stołowej, szkliw oraz produkcji płytek.

Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png