Siarczan Sodu

Siarczan sodu

Materiał paszowy 11.4.6

IDTF 40250

Materiał paszowy będący źródłem sodu  32,4% oraz siarki 22,6% łatwo przyswajalnej jest przeznaczony dla zwierząt monogastrycznych oraz przeżuwaczy.

  • Nie zawiera chloru, a wartością dodaną w porównaniu do chlorku sodu i kwaśnego węglanu sodu jest poziom ok 23% siarki w produkcie.
  • Siarczan sodu zawiera ok 5% więcej sodu niż kwaśny węglan sodu dlatego jest kosztowo korzystnym źródłem sodu.
  • Wprowadzenie siarczanu sodu pozwala uzyskać oczekiwany poziom równowagi (DEB) w mieszankach dla trzody, bydła i drobiu.
  • Pozytywne wpływ na dobrostan zwierząt oraz środowisko dzięki obniżaniu pH ściółki i tym samym obniżenie wydzielania amoniaku.
Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png