Węglan wapnia (kreda pastewna jurajska)

Węglan wapnia

Materiał paszowy 11.1.1

IDTF 40342

Węglan wapnia odgrywa ważną rolę w żywieniu zwierząt jako doskonałe źródło wapnia. Węglan wapnia występuje w różnych strukturach  w  postaci sypkiej

i jako żwirek, w zależności od grupy przeznaczenia. Węglan wapnia    jest wykorzystywany  również jako nośnik w premiksach i mieszankach paszowych uzupełniających.

Kreda pastewna jest wydobywana z wysokiej czystości złóż jurajskich. Średnia zawartości węglanu wapnia to 97,5%, co zapewnia średnio 38,8% wapnia.
Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png