Zeolit – Klinoptylolit

Zeolit

Dodatek paszowy: 1g 568, Grupy funkcjonalne:

 • g - Spoiwa
 • i - Środki przeciwzbrylające

IDTF 30047

Klinoptylolit pochodzenia osadowego (naturalny zeolit) jest dopuszczonym dodatkiem paszowym z kategorii dodatków technologicznych (grupa funkcjonalna g -Spoiwa oraz  i - Środki przeciwzbrylające).

Efektywność w żywieniu zwierząt:

 • Poprawia wykorzystanie energii z paszy – lepszy przyrost wagi oraz lepsze FCR
 • Efekt buforowania wpływający na stabilizację pH układu pokarmowego, zmniejszający ryzyko kwasicy.
 • Znacząco obniża poziom amoniaku w przewodzie pokarmowym, wychwytuje ewentualne jony metali ciężkich i stabilizuje florę przewodu pokarmowego.
 • Redukuje nieprzyjemny zapach i wilgotność ściółki / odchodów.
 • Poprawia warunki żywienia i życia zwierząt w oborze/kurniku.

Korzyści przy produkcji i dozowaniu mieszanek paszowych:

 • Zapewnia suchą i sypką paszę przy jej składowaniu i transporcie.
 • Przeciwdziała zbrylaniu – poprawia przepływ paszy i manipulowanie paszą.
 • Zeolit jest spoiwem wiążącym mykotoksyny w paszy, dzięki czemu zapobiega skażeniu mieszanek paszowych pleśnią i mykotoksynami.
 • Obojętny chemicznie w stosunku do wszystkich ważnych składników pokarmowych w paszy.

Produkcja premiksów

Zeolit stosowany jest jako substancja wiążąca oraz jako nośnik do produkcji premiksów. Dzięki cechom zeolitu takim jak wymiana jonowa, odwracalna hydratacja i dehydratacja, premiks przygotowany na jego bazie wpływa na poprawę takich własności paszy jak wiązanie wolnej wody oraz amoniaku.

Korzystny wpływ na środowisko:

 • Zeolit ogranicza uwalnianie amoniaku do środowiska.
 • Dzięki wiązaniu amoniaku poprawia jakość środowiska zwierząt, czyli ich dobrostan.
 • Nie jest szkodliwy dla środowiska (bioodpady, nawozy z zawartością N).

Zalecane frakcje:

Micro 200 | 0 - 0,2 mm | 0 - 1 mm | 0 - 0,2 mm | 0,2 - 0,5 mm | 0,2 - 1 mm | 0,5 - 1 mm

Lauta Solutions BV
Burg. de Beaufortweg 18
3833AG Leusden
Niderlandy
123.png